XE NÂNG HELI GÀU XÚC

Giá: Liên hệ
Còn hàng

Hotline:

Dự án:

Xe nâng gầu xúc đổ được sử dụng đa dạng trong nhà xưởng doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, lương thực thực phẩm, hạt nhựa, các vật liệu rời cần xúc đổ…
Công việc xúc đổ là công việc chính của xe xúc lật hay máy xúc lật, bởi vì nâng xúc đổ có thể phục vụ nhiều công việc khác nhau nên Xe nâng gầu xúc đổ được lựa chọn sử dụng.

Công dụng 02 trong 01 của xe nâng hàng xúc đổ HELI trên thị trường.

1. Thực hiện xúc đổ hàng hóa như máy xúc lật.

2. Thực hiện nâng hạ hàng hóa như xe nâng thông thường.

 

 

 

 

 

Bình luận

×